WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

=======================================

2. WIJKBERICHT 19 maart 2018 nr. 11 


   

samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg

» Eerdere wijkberichten     
» Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33     
E-mail:    

Bij de dienst van 25 maart
* Palmzondag
Een dag van gemengde gevoelens. Enerzijds de vreugde over de intocht, anderzijds wordt de weg naar Golgotha ingeslagen. Glorie en luister, opgetogen en ingetogen. De dienst van palmzondag is enerzijds een dienst van kinderlijke vreuge en anderszijds een dienst van woede, verbazing, berusting, verdriet en gebed.
We vieren de intocht met de kinderen samen, met palmtakken en versierde palmpaasstokken, maar deze hebben wel de vorm van een kruis.
We lezen Jesaja 50: 4-7 en Marcus 11: 1-11.
                                                                                  ***
 Van de kindernevendienst
Op deze Palmzondag luisteren we met de kinderen naar het verhaal van de intocht in Jeruzalem en we gaan daarna aan de slag met onze palmpaasstokken. Voor kinderen zoals Emeldah, die we zagen in het filmpje twee weken terug, halen we na de dienst geld op. De kinderen  verkopen broodhaantjes, narcissen én ijzerkoekjes. Als u extra geld meeneemt om bij de kinderen  iets te kopen kunnen wij  een mooi bedrag sturen naar  de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Sunsuntila. Het eerste bedrag van de O(oud) P(apier) A(ctie) € 50 is al binnen.
Reuze bedankt! Tot zondag!

* Bij Witte Donderdag
Donderdag 29 maart
Evenals vorig jaren hebben geen kerkdienst, maar viering met een maaltijd op Witte donderdag. Aanvangstijd 18.00 uur. Iedereen jong en oud is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd. Om een idee te hebben hoeveel mensen deel nemen aan deze maaltijd is het wel goed u/ je op te geven bij Cobie Plantinga: tel. 010 4347162 of op de intekenlijst in de kerk.
 

* Bij Goede Vrijdag
Het is niet meer gebruikelijk dat de passionen, zoals de Johannes- en Matthäuspassion onderdeel van de kerkdienst vormen. In de tijd van Bach was dat gebruikelijk.
Het is daarom niet vreemd dat de ‘Crucifixion van John Stainer klinkt in de dienst van Goede Vrijdag.
Het Christelijk Kamerkoor Maassluis zal haar medewerking verlenen aan de dienst in de Bethelkerk met the Crucifixion van John Stainer. (19.30 uur)
Ik zeg nadrukkelijk niet ‘uitvoering van’ maar ‘medewerking verlenen aan’. Het muziekstuk is onderdeel van de dienst op Goede Vrijdag.
De ‘Crucifixion’ is in 1887 gecomponeerd door de Engelse componist John Stainer.
Het muziekstuk is een meditatie naar aanleiding van gedeelten uit de lijdensgeschiedenis.
Aanvangstijd 19.30 uur.
 

* Bij Stille Zaterdag, de Paaswake
De viering van Pasen vormt de as van het kerkelijk jaar. Hier draait alles om.
Op die as zijn de lezingen van de paasnacht als de kogellagers die het mogelijk
maken dat de beweging kan blijven plaatsvinden. In de paasnacht gebeurt veel,
zo niet alles wat het kerkelijk jaar draagt.
We beginnen in stilte. We zijn met stomheid geslagen.

We vieren vervolgens met elkaar dat het licht van de opstanding weer brandt en
willen dit delen.
We lezen met elkaar de woorden van het begin, van de schepping en van de opstanding.
We hernieuwen de doopgedachtenis en vieren na afloop met brood en het sap
van druiven het feest van de opstanding.
In alle aspecten van de viering vieren we de doortocht door de dood naar het
leven.
Het is een feest van opstanding, van opstaan tegen de terneerdrukkende
machten en krachten in deze wereld, tegen de doodsmachten.
 
Wie een doopkaars of huispaaskaars heeft, wordt van harte uitgenodigd deze
mee te nemen en aan de paaskaars aansteken, deze bij de paaskaars te plaatsen
om later het licht van Pasen thuis te delen.
 
Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Ed Saarloos mee.
Aanvang 22.00 uur.
 

* Paasmorgen
Dan is het feest.
Het feest van de opstanding.
Om 9.45 uur vangen we aan met zingen.
Om 10.00 uur begint de dienst



* Avondgebeden in de veertigdagentijd
Het lied ‘Hier is een stad gebouwd’ is de rode draad voor de avondgebeden dit jaar. Op 28 maart staat het couplet:
Is er een stad zonder
dood zonder duisternis,
komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?
Zal er ooit een stad van vrede en recht, zonder zorgen, zonder angst en pijn zijn? Een avondgebed over het ‘nieuwe Jeruzalem’.
Het avondgebed wordt verzorgt door ds. Guus Fröberg en Guus Korpershoek.

 
Woensdag 28 maart 19.30 in de Bethelkerk



Uit de gemeente
Mevr. Talmon*) is voor revalidatie naar het Zonnehuis gegaan.
Wij wensen haar heel veel sterkte en een kaartje is heel erg welkom.
*) Vanwege privacy redenen staan privé adressen niet op de site, alleen in Onderweg
Ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Marja Griffioen
 

Provider tieners in de 40 dagen tijd       
Een aantal weken terug al begonnen met vasten gezamenlijk met de Holy tieners.
Afgelopen zondag behandelden zij elke dag vanaf witte donderdag met bijbel tekst en een activiteit – hieronder 2 foto’s
Zij beelden o.a. het laatste avondmaal (foto 1) uit in 5 foto’s en (foto 2) werd Jezus gewikkeld in doeken en waren zij verdrietig.
 


 

Vanuit de kindernevendienst
Het thema van deze vastenperiode is :”Ik zorg voor jou”
De kinderen sparen voor een project in Zambia van wees-, gehandicapten- en kwetsbare kinderen en voor vluchtelingen in Rotterdam.
Elke zondag komt er een nieuw symbool uit de zorgkoffer.
Eerste zondag: Kaarten, die je naar mensen kunt versturen die ziek zijn of aandacht nodig hebben.
Elke zondag knopen we een kaart aan de bloemengroet met de namen van de kinderen er op.
Tweede zondag: Een mobiel. Je kunt iemand bellen om te vragen hoe het met hem of haar gaat.
Derde zondag: Sloffen. Je draagt sloffen thuis. laten we mensen helpen, bv vluchtelingen, om zich thuis te voelen.
Vierde zondag: rol beschuit. Wie zorgt ervoor het eten?
We vroegen de kinderen wat ze ontbeten hadden en wie er voor gezorgd had.
Op de kindernevendienst vertelden we het verhaal van de 5 broden en de 2 vissen.
Omdat je voor het eten kunt bidden hebben we met de kinderen samen een gebed gemaakt. De kinderen hebben onderstaand gedicht gemaakt en helemaal alleen de woorden gekozen.
 
Koninklijke God
Geef ons eten
Dan zullen we u bedanken
Met heel veel liefde
Dat zou heel fijn zijn
Wilt u ook de dieren te eten geven?
en voor de vluchtelingen in heel de wereld zorgen?
en wilt u ook denken aan de families van de mensen die gestorven zijn?
en voor de mensen in Zambia?
en voor alle armen mensen?
Dank U God dat we mogen leven!
Amen
 
Met dank aan: Sofie, Ben, Yannick, Sander, Ilja, Jade, Jarrel, Josefien, Janischa, Carlijn, Heski, Jochem!
Namens de kindernevendienst,
Willy van Bree-Kreeft
 

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

I.v.m. Pasen schuift onze voedselbankactie op naar zondag 8 april. Dan  staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pot pastasaus in te leveren.
U kunt NIET meer naleveren, want de bakken worden voortaan meteen na het weekend opgehaald.
Hartelijk dank voor de medewerking!
Informatie: Jos van den Boogert 06-38315155


 

LENTEMARKT 14 APRIL 2018      9 -12 uur!
Ambacht-Oost organiseert weer de jaarlijkse "rommel-", boeken- en plantjesmarkt!
Ook zijn er weer mooie prijzen te winnen met het Rad van Avontuur!!
Dus....ruim uw kasten weer eens op, en maakt andere blij!

Wil je helpen met de markt?
Klaarzetten...of iets lekkers voor bij de koffie bakken.?
Alle hulp is welkom!
Geef je op bij Corrie. 4347575 of Marianne 
Ook het inleveren van b.v. D.E punten (a.u.b. geteld) bij Corrie!

Inleveren voor div. voor de markt:
maandag 9 april 10-12 uur,
dinsdag 10 april  14-16 uur,
woensdag 11 april 19-20.30 uur,
donderdag  12 april 10-12 en 14-16 uur en
vrijdag 13 april 10-12 uur.

We hopen op mooie spullen, prima weer, goede opbrengst en veel gezelligheid!!


Running dinner en lunch
We sluiten aan bij het jaarthema ‘kerkproeverij’
 
Wij willen iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd waarin ieder zijn eigen inbreng heeft, een zogenaamd Running Dinner.



Zaterdag 14 april a.s. tussen 16.30 uur en 21.00 uur
Bij een Running Dinner wordt iedere gang op een andere locatie gegeten. Tussen de gangen door verplaatst men zich naar een volgend adres. Bij iedere gang verandert de samenstelling van de groep eters, zodat u aan iedere tafel andere mensen zult ontmoeten. De start en de afsluiting vinden plaats in de Bethelkerk.
Na inschrijving ontvangt u tijdig informatie over indeling, adressen en aanvangstijden.
Een Running Dinner vraagt ook gastheren/gastvrouwen. Van hen vragen wij om een gang van het diner voor te bereiden. Voorgerecht en hoofdgerecht worden thuis geserveerd, het dessert in de kerk. U kunt bij opgave aangeven welke gang uw voorkeur heeft. Indien u opziet tegen het invullen van deze rol kunt u zich ook samen met anderen opgeven.
 
De groepsgrootte is ongeveer 6 personen (incl. de gastheer/ gastvrouw).
 
U bent vrij in uw keuze wat er geserveerd wordt. De kosten van het gerecht zijn in principe voor de gastheer/gastvrouw zelf. Mocht dit voor u een probleem zijn dan kunt u zich vooraf richten tot de voorbereidingscommissie om een regeling te treffen.
 
         LUNCH
Voor wie niet deelneemt aan het Running Dinner, organiseren wij
een lunchbijeenkomst in de Bethelkerk, op woensdag 11 april, van 12.00 tot 15.00 uur. Voor de lunch vragen wij een bijdrage van € 3,50 per persoon,
die op de dag zelf betaald kan worden.
 
U kunt zich opgeven via onze website www.ambachtoost.nl
Klik vervolgens bij “Activiteiten > Dienen” op Running Dinner.
Maar u kunt natuurlijk ook het bijgevoegde formulier gebruiken.
We hopen natuurlijk op uw en jouw komst!
Met een hartelijke groet, de Dinnerclub. 
 
         JONGEREN
We nodigen graag ook alle kinderen uit om deel te nemen aan een
verrassings-programma dat voor hen tijdens het running dinner wordt georganiseerd in de Bethelkerk.
Voor de jongste kinderen is er oppas.
Voor jongeren is een aparte dinner-route in
voorbereiding.
 
         INFORMATIE
Vragen over vervoer, diëten of voedingsvoorkeur kunt u aangeven bij uw opgave.
Voor overige informatie kunt u terecht via de mail:  of bij één van de onderstaande personen:
Ellen Haas 4358606, Guus Fröberg 4348433, Jeanette Vuik 06 34346146 of Laura Meerman 06 51505862.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichtjes kunt u sturen naar
Ds. Guus A.V. Fröberg:
 
Zondag 25 maart    
Dienst Palmzondag
Provider / tienerclub   
  10.00 uur
19.00 - 20.30 uur
     
Maandag 26 maart    
klussen rond en in de kerk                    09.00 - 12.00 uur
     
Dinsdag 27 maart     
Paasviering ouderensoos                                 
Clubs: meisjes 10-12 jr. / jongens 8-12 jr.     
Cantorij       
  14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur
     
Woensdag 28 maart    
Clubs: Gemengd 6-8 jaar
Avondgebed           
  18.45 - 19.45 uur
19.30 uur
     
Donderdag 29 maart    
Clubs: Meisjes 8-10 jaar   
Glorious Touch                       
  19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
     
Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag    
Passiedienst de ‘Crucifixion’                     19.30 uur
     
Zaterdag 31 maart Stille Zaterdag    
Paaswake      22.00 uur
     
Zondag 1 april Pasen    
Zingen van paasliederen
Dienst                  
  09.45 uur
10.00 uur


Voor deze weken en daarna:
In de veertigdagentijd sluiten we met de gedichten aan bij het thema
‘Hier is een stad gebouwd’ van de avondgebeden.
Deze keer het laatste stadsgedicht.

 
DE VOGELS
De vogels in het stedelijk luchtruim schrijven
een winterbrief aan de mensen in de straten.
 
Cirkelend op het witte blad van de hemel
zijn zij hun eigen letters, veren en kraakbeen.
 
Al hun zinnen beginnen met uitroeptekens.
De taal der vogels is vol gevleugelde woorden.
 
Weinigen kunnen hun kraaiepoten lezen.
Weinigen worden wijs uit hun verhaal.
 
Maar de kinderen spellen het spelenderwijze
en de dichters schrijven het blindelings na.
 
uit: Gedichten 1950-1980 van Bert Voeten (1918-1992)

Ds. Guus A.V. Fröberg


 

 


 

 
 


 

 


Eerdere wijkberichten 2018

Maart 5 mrt. 12 mrt.      
Februari 5 feb. 12 feb. 19 feb. 26 febr.  
Januari 8 jan. 15 jan. 22 jan. 29 jan.  

Eerdere wijkberichten 2017

December 4 dec. 11 dec. 18. dec.
Voor 3 weken
   
November 6 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.  
Oktober 2 okt. 9 okt. 16 okt. 23 okt. 30 okt.
September 4 sept. 11 sept. 18 sept. 25 sept.  
Augustus   14 aug. 21 aug. 28 aug.  
Juli 3 juli     24 juli  
Juni 12 juni 19 juni 26 juni    
Mei 1 mei 8 mei 15 mei 22 mei 29 mei
Voor 2 weken!
April 3 apr. 10 apr. 24 apr.    
Maart 6 mrt. 13 mrt. 20 mrt. 27 mrt.  
Februari 6 feb. 13 feb. 20 feb. 27 feb.  
Januari 2 jan. 9 jan. 16 jan. 23 jan. 30 jan.















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug