Gedenken van overledenen Gedenken van overledenen

Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar 2023

Op 26 november aanstaande, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we onze dierbaren die het afgelopen jaar gestorven zijn.
We noemen dan hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan.


We willen in deze dienst graag ruimte bieden om, naast onze eigen gemeenteleden die ons ontvallen zijn, ook naasten ván gemeenteleden te gedenken. Vandaar deze oproep:
Is er in uw omgeving het afgelopen jaar iemand gestorven, wiens naam u graag genoemd zou hebben?
Geeft u dit dan vóór vrijdag 10 november door aan ds. Yvonne Schoonhoven, tel. 06-12186084, e-mailadres yvonneschoonhoven@ambachtoost.nl.

Ds. Yvonne Schoonhoven
 
terug