WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

1. Beleidsplan 'De zorgzame kerk'

Een jaar verder
Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Beleidsplan 2015-2019). Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.
(Klik op 'lees meer' om het volledige artikel te lezen, klik hier om het artikel te downloaden).

» Lees verder

__________________________________________________________________________


2. WIJKBERICHT 17 februari 2020 nr. 7
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

Bij de dienst van zondag 23 februari

Vandaag beginnen we met de lezing van het boek Exodus, het boek van bevrijding.
Een boek dat begint met een zestal sterke vrouwen.
Jochebed, de moeder van Mozes, die de moed had om een kind te krijgen toen alle Israëlitische kinderen van het mannelijk geslacht dreigden te worden gedood.
Zo is daar Mirjam, de zus van Mozes, die haar broer niet in de steek liet en ervoor zorgde dat hij wist tot welk volk hij hoorde.
Daar zijn Sifra en Pua, de twee vroedvrouwen, die weigerden Farao’s bevel tot genocide uit te voeren.
Zippora, de Midjanitische vrouw van Mozes, die hem vergezelt op zijn missie en op een zeker moment zijn leven redt.
En de opvallendste: de dochter van de Farao die Mozes opvoedt als haar eigen kind. (Ex. 2)
Natuurlijk we volgen de weg van Mozes, maar willen niet vergeten hoe onmisbaar deze vrouwen in het verhaal van de uittocht uit Egypte zijn.
Deze zondag lezen we Exodus 2 en Matteüs 3 : 13-17.

In deze dienst zullen Heleen Horsman en Cees Oosterom worden bevestigd tot ouderling.
Heleen Horsman wordt bevestigd tot ouderling met de bijzondere opdracht van scriba van de wijkkerkenraad Ambacht-Oost.
Cees Oosterom wordt bevestigd tot ouderling met de bijzondere opdracht van voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
Aan de dienst werkt de cantorij o.l.v. Niec Saarloos mee
 

Cantatedienst

zondag 23 februari 17.00 uur
In de dienst worden uitgevoerd: Cantate BWV 106 "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" en Motet:  'Unser Leben ist ein Schatten' van Johann Bach (1604-1673).
De muzikale leiding is in handen van Bas van Houte, het koor is het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam (o.l.v. Bas van Houte), Collegium Delft zorgt voor de instrumentale begeleiding. Arjen Leistra is de organist en tevens continuospeler. Solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Marie Anne Jacobs (alt), Jeroen de Vaal (tenor), Martijn Sanders (bas), voorganger ds. Peterjan van der Wal.

                                                  
                                                         OP WEG NAAR PASEN


Avondgebeden

In de veertigdagentijd is er iedere woensdagavond om 19.30 uur een avondgebed in de Bethelkerk.
Zeven keer een avondgebed over kinderen in de Bijbel, een omgekeerde wereld, waarin kinderen aan volwassenen tot voorbeeld gesteld worden.

Het eerste avondgebed is woensdag 26 februari.
Centraal staat dan de jonge Samuël
1 Samuel 3 vers 9 : ‘Spreek heer, uw knecht hoort.’
Door God geroepen, een kind nog, heeft hij wel kind kunnen zijn?
Een avondgebed rond de roeping van Samuël, een kind nog, omlijst door vier prachtige Jiddische liederen gezongen door Rob van Herwaarden
Liturg : Guus Fröberg
Hans Treurniet : orgel en piano

Bij de uitgang staat ieder avondgebed de ‘vastenpot’ bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.

U leest er meer over in de vijfde aflevering van ‘Een goed verhaal’. Zondag is deze aflevering weer beschikbaar, lees hem, neem hem mee.
 

Veertigdagenkalender

Net als vorig jaar hebben we ook voor dit jaar
een mooie veertigdagenkalender kunnen maken.
Het thema van dit jaar is “kinderen hebben de toekomst”.
Aan onze oproep om een stukje te schrijven hebben velen van u gehoor gegeven. Dit heeft geresulteerd in mooie, soms ontroerende verhalen, welke verwerkt zijn in deze kalender.
Volgende week zondag 23 februari is deze kalender te koop.
De kosten zijn 1 euro per stuk en zijn te verkrijgen bij Carla van Ee.
De opbrengst van de kalender is bestemd voor het vastenproject.
 

(Huis)Paaskaars

Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. De huispaaskaarsen zijn ontworpen in dezelfde stijl als de modellen Paaskaars. De Paaskaars die in de paasavondwakedienst van 11 april zal worden aangestoken is de kaars B : De regenboog. Van deze kaars zijn er ook huispaaskaarsen in verschillende afmetingen (25, 30, 40 en 60 cm)
Verdere informatie is te vinden op de website van de kaarsenfabriek Boca kaarsen: www.boca.nl
De intekenlijsten liggen tot en met zondag 8 maart in de kerk.

                                                           +++++++

WIJKACTIE VOOR DE VLAARDINGSE VOEDSELBANK

Op zondag 1 maart a.s. staan er bij de ingang van de kerk weer kratten klaar voor onze maandelijkse actie.
Dit keer willen we u vragen om een pak rijst in te leveren.
Helaas kunt  u niet meer naleveren, want de bakken worden  meteen na het weekend opgehaald.
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor de medewerking.

Informatie: Jos van den Boogert

Bethelkerk Televisie op internet

“Camera regisseurs” gevraagd.
Sinds 1 februari zijn we de diensten in de Bethelkerk aan het uitzenden op internet.
De uitzendingen zijn live te volgen op www.kerkomroep.nl. Voor tablets en smartphones is er ook een gratis app van kerkomroep te installeren. Voor het uitzenden zijn we op zoek naar een aantal extra “camera regisseurs”. Van deze vrijwilligers verwachten we dat zij, na introductie op de apparatuur, eens per maand een dienst in beeld zullen brengen. 
Opgeven bij of aan de Desk.
 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: .

Zondag 23 februari  
Dienst 
Cantatedienst 
Clubs/Provider tieners 12-16 jaar
10.00 uur
17.00 uur
19.00 - 20.30 uur
   
Maandag 24 februari  
Klussen rond en in de kerk 09.00 - 12:00 uur
   
Dinsdag 25 februari  
Ouderensoos
Clubs: meisjes 10-12 jaar en jongens 8-12 jaar
Cantorij 
14.30-  16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
   
Woensdag 26 februari  
Avondgebed  19.30 uur
   
Donderdag 27 februari  
Clubs: meisjes 6-10 jaar en jongens 6-8 jaar 
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
   
Vrijdag 28 februari  
Messengers 20.00 - 22.00 uur
   
Zondag 1 maart  
Dienst 10.00 uur
 

Voor deze week en daarna


Met het oog op het thema van de avondgebeden en de kalender in de veertigdagentijd:

Het koninkrijk is voor een kind (Liedboek 782, Jan Wit)

Het koninkrijk is voor een kind dat zorg'loos speelt
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: 't is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.

Ds. Guus A.V. Fröberg

_____________________________________________________
 
 

_____________________________________________________

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2020

Februari 3 feb. 10 feb.      
Januari 6 jan. 13 jan. 20 jan. 27 jan.   


Eerdere wijkberichten 2019

December 2 dec. 9 dec. 16 dec.    
November 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.  
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.     26 aug.  
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni   17 juni 24 juni  
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr.   29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 febr.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug