WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN

2. WIJKBERICHT 12 april 2021 nr. 8 
[samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF   

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

De diensten gaan door, maar slechts via Kerkomroep en YouTube

Voor de komende tijd vragen wij u thuis met ons mee te vieren.
Daarnaast willen we voor zondag weer een beperkt aantal mensen - tot een
maximum van dertig – gaan uitnodigen.
Van harte uitgenodigd de diensten mee te vieren

Heeft u technische problemen om de verbinding met Kerkomroep of YouTube te maken, laat het dan weten. Misschien kunt u daarmee geholpen worden.
Met een hartelijke groet,,

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Bij de dienst van zondag 2 mei

Dit is altijd weer een bijzondere zondag. Een zondag in de slagschaduw van het gedenken op 4 mei en het vieren van 5 mei. 
Het is tegelijkertijd zondag ‘cantate’, zondag ‘Zing’, naar psalm 98:1 ‘Zing de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.’
‘Zingen’, ‘gedenken’ en ‘vieren’ het kan allemaal nog niet zoals we zouden willen, maar daarom willen we deze dagen niet overslaan, omwille van alle beperkingen, maar even vergeten.
We lezen deze zondag Deuteronomium 4 : 32-40 waar de dankbare verbazing uitgesproken wordt over Gods verbondenheid met zijn volk in Mozes. God heeft zijn volk bevrijd (37). Onderhoud dan zijn geboden (40).
De evangelielezing is Johannes 15 : 1-8 ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken’. Centraal in deze tekst staan de woorden ‘blijven’ en ‘dragen’:  ‘Blijf in mij en jullie zullen vrucht dragen.’ 

In deze dienst nemen we afscheid van Cora de Koning en willen we haar bedanken voor haar werkzaamheden voor de wijkgemeente en Protestantse Gemeente te Vlaardingen. Zij was een aantal jaren ouderling en daarna diaken en penningmeester van de centrale diaconie.
Wij zijn blij dat we in deze dienst Marry Buijtenhek kunnen bevestigen tot diaken. Zij wordt de opvolger van Cora, penningmeester in de centrale diaconie.
 

Bij de dienst van zondag 9 mei

Deze zondag voorafgaande aan Hemelvaartsdag, heeft – of moet ik zeggen had, want in de P.K.N. lijkt het getal het te winnen van het woord en heet deze zondag zesde zondag na Pasen – de naam Rogate ‘Bidt’.
Willem Barnard schreef ooit; ‘Na Pasen gaat het van jubelen, Jubilate, via zingen Cantate, naar bidden, Rogate.’ Van expressie naar impressie, van uitbundige jubel om de opstanding naar het ingekeerde gebed want de onzekerheid groeit. Zijn afscheid nadert.
We lezen deze zondag Johannes 15 : 9-17. Het naderende afscheid is de voortdurende ondertoon onder de woorden, die Jezus spreekt in een lange afscheidsrede, waarvan dit een onderdeel is. De liefde is thema van dit deel.
Dit wordt kernachtig verwoord in het gebod ‘Heb elkaar lief’.
Het uitgangspunt is de liefde van God, die Christus getoond heeft in zijn leven en sterven, de liefde die ons verbindt.
De lezing uit het Oude Testament is Jesaja 45 : 15-19.
 

Bij dienst van Hemelvaartsdag

Donderdag 13 mei, aanvangstijd 9.30 uur.
In deze dienst gaat pastor Annabell de Jong voor.
 

Wij gedenken Cor van Toledo 

Cor is afgelopen zondag 11 april in de leeftijd van 98 jaar overleden. Een geboren Vlaardinger. Hij trouwde 27 juli 1951 met Diddy. Cor was eerst jeugdwerker en later leraar houtbewerking. 
Cor ontwikkelde een grote belangstelling voor het jodendom en Israël, wat hij verklaarde uit zijn naam; ‘van Toledo’. Uit het Spaanse Toledo waren t.t.v. de inquisitie heel veel joden o.a. naar Nederland gevlucht. 
Hobby’s had Cor vele: hij maakte kerststallen, las graag, ontwikkelde zich tot imker, hield van de tuin en boeketten maken. 
Cor is zolang het lichaam het toeliet met hart en ziel een kerkmens geweest. 
Hij was in de Emmauskerk actief op vele fronten, maar vooral ook 
in het jeugdwerk van de kerk om te beginnen het leiden van tal van kampen. 
Cor is daarnaast jeugdouderling geweest, hij heeft meegeholpen met het onderhoud en de verbouwingen van de kerk, gemeentedagen begeleid en toneeluitvoeringen gespeeld, het inhalen van predikanten verzorgd. 
Zo zijn er nog veel meer zaken die Cor samen met vele andere vrijwilligers deed in en voor de kerk. 
Tot de laatste keer dat ik hem sprak toonde Cor een grote interesse voor het wel en wee van de gemeente en haar leden. 
De dankdienst voor het leven van Cor van Toledo vond vrijdag 16 april plaats in de Bethelkerk, waarna de begrafenis op begraafplaats Emaus plaatsvond. 
Wij zijn in gedachten en gebeden bij Diddy van Toledo en de kinderen Eduard en Esmiralda, hun echtgenoten Fenneke en Kees en de klein - en achterkleinkinderen. 

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Wij gedenken Hennie Kwakkelstein-Boer.

Hennie Kwakkelstein is zondag 11 april overleden. Zij is 76 jaar geworden.
Hendrika Boer werd geboren in Vlaardingen en trouwde met Frank Kwakkelstein.
Voor haar waren geloof en zingen één. Zij genoot van het zingen in de Holycantorij o.l.v. Piet George Klootwijk en later van de deelname aan de cantorij van Ambacht-Oost. Zo, zingend was zij kerkmens, wist zij zich gedragen.
Het viel haar zwaar in deze coronatijd, de lofzang van het leven gaande te houden.
De afscheidsplechtigheid zal werd gehouden op maandag 19 april in crematorium Beukenhof. 
Wij gedachten haar met persoonlijke herinneringen, gedichten, pianomuziek door Piet George Klootwijk en een overdenking rond het lied ‘Zolang wij ademhalen.’
Wij zijn in gedachten en gebeden bij echtgenoot Frank, de kinderen Robert-Jan en Hélène en hun gezinnen.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 

Bedankt 

Beste mensen,
Zondag 11 april werd ik verrast met een prachtige bos bloemen van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Ook kreeg ik veel telefoontjes en kaarten. Voor dit alles hartelijk dank. Door snel medisch ingrijpen in het ziekenhuis voel ik me gelukkig weer goed.

Nel Korpershoek
 

Bedankt 2

Zondagmorgen werd ik verrast met de bloemen uit de kerk.  Balsem voor mijn
ziel, nu ik onverwachts tot veel minder in staat ben dankzij een beknelde
zenuw in mijn wervelkolom en geregeld stekende pijn moet verdragen.
Dus hartelijk dank voor dit kostbaar blijk van meeleven.

Henny Kouwenhoven
 

Een koninklijke onderscheiding voor Jaap Beekman

Maandochtend 26 april kwam waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn naar de Bethelkerk om een nietsvermoedende Jaap Beekman een koninklijke onderscheiding aan te reiken. Het was een mooi vormgegeven bijeenkomst met een livestream verbinding met de kinderen o.a. in Houston en Barcelona. 
Jaap heeft zich enorm ingespannen – om maar even op het kerkelijk erf te blijven - voor een duurzame Bethelkerk en voor de realisatie en uitvoering van de Kerk-TV. Maar ook genoemd mag worden zijn interesse voor en betrokkenheid op de medemens, de medegemeenteleden.

Jaap, langs ook deze weg: van harte gefeliciteerd met deze welverdiende koninklijke onderscheiding.
 

Sams kledingactie            

Sams kledingactie heeft 125 zakken kleding opgeleverd.
 
Hartelijk dank daarvoor.  
Wijkdiaconie.
 

Oud papier

Op zaterdag 1 mei (9.00-12.00u) staat de container weer klaar aan de Goudenregenstraat en op zaterdag 8 mei (8.30-12.00u) staat de container aan het Verploegh Chasséplein. U kunt daar weer al uw oud papier en karton brengen. 
De mannen nemen het graag van u in ontvangst!


We blijven met elkaar verbonden

•    Via ‘Onderweg’.
•    NIEUW: Via de Bethelbrief, de weekbrief van de wijkgemeente Ambacht-Oost. Opgave en afmelden bij : Heleen Horsman scriba@ambachtoost.nl.
•    Via de appgroep van de Bethelkerk.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 06 - 22524299 ) of pastor Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 06 - 58911135).
•    Via de website: www.ambachtoost.nl.
•    Via Facebook @BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld.
Alleen met elkaar zal het lukken de verspreiding van het virus terug te dringen.
  
Ds. Guus A.V. Fröberg

 

 


 
_______________________________________

3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 
 
  

_______________________________________

Eerdere wijkberichten 2021

April   12 apr.      
Maart 1 mrt.   15 mrt.   29 mrt.
Februari 1 febr.   15 febr.    
Januari 4 jan.   18 jan.    

Eerdere wijkberichten 2019

 

December

2 dec.

9 dec.

16 dec.

 

 

November

4 nov.

11 nov.

18 nov.

25 nov.

 

Oktober

7 okt.

14 okt.

21 okt.

28 okt.

 

September

2 sept.

9 sept.

16 sept.

23 sept.

30 sept.

Augustus

5 aug.

 

 

26 aug.

 

Juli

1 juli

8 juli

15 juli

 

 

Juni

3 juni

 

17 juni

24 juni

 

Mei

6 mei

13 mei

20 mei

27 mei

 

April

1 apr.

8 apr.

15 apr.

 

29 apr.

Maart

4 mrt.

11 mrt.

18 mrt.

25 mrt.

 

Februari

4 feb.

11 feb.

18 feb.

25 febr.

 

Januari

7 jan.

14 jan.

21 jan.

28 jan.

 

 

 

 

terug