WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN WIJKNIEUWS / WIJKBERICHTEN
2. WIJKBERICHT 6 april 2020 nr. 14
    [samengesteld door: Ds. Guus A.V. Fröberg]

     » Eerdere wijkberichten     
 » Dit wijkbericht in PDF     

Predikant: Ds. Guus Fröberg - tel.nr.: 010 434 84 33   

 

Bij de dienst van Witte Donderdag

9 april (vanaf 19.30 uur*)
Op Witte Donderdag gedenken we hoe Jezus met zijn leerlingen de joodse paasmaaltijd (Pascha) vierde. Daarbij wordt de bevrijding uit Egypte gevierd, een bevrijding die Jezus oppakt en waar hij een nieuwe dimensie geeft met inzet van zijn eigen leven.
Daarnaar verwijzen het brood (“Dit is mijn lichaam”) en de wijn in de beker (“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed”).
Deze viering gebruiken we een tafelgebed waarin ook het gedenken van Dietrich Bonhoeffer sterfdag in doorklinkt. Mooi aan dit avondgebed vindt ik dat daarin ook ‘de Achttien doden’ worden genoemd.
We lezen Exodus 12: 1-11 en Matteüs 26 : 17-30.
Deze dienst breken we brood en wijn, vieren we avondmaal in de kerk, met slechts de mensen die op dat moment in de kerk voor de opname van de dienst aanwezig zijn, helaas het is niet anders.
We hopen dat u thuis met brood (matzes) en wijn of druivensap, deze viering wilt en kunt meevieren.

Voorgangers zijn ds. Guus A.V. Fröberg en pastor Annabell de Jong. Muzikale medewerking wordt verleende door Hans Treurniet orgel .
 

Bij de dienst van Goede Vrijdag

10 april (vanaf 19.30 uur*)
Deze viering willen wij met woorden, gebeden en muziek langs de mooie en indringende kruisweg gaan, die in 1991 door Joop van Dorp en Cor Maarleveld werd gemaakt.
‘Met opzet werd een andere dan de gebruikelijke ‘Katholieke’ kruisweg samengesteld. De lijdensgeschiedenis in de evangeliën was leidraad, waardoor enkele andere afbeeldingen opgenomen werden, en andere vervielen.’ (uit de inleiding). De opeenvolgende staties worden met de beamer geprojecteerd.

Aan de dienst werkt Annemiek Storm zang en Guus Korpershoek orgel mee.
 

Bij de dienst van Stille Zaterdag

11 april (vanaf 21.00 uur)
In de Paaswake op deze stille zaterdag vangen wij in het donker in de stille en dit jaar ook lege kerk de dienst aan. Nog is de dood niet overwonnen.
Buiten brandt het vuur. De nieuwe paaskaars wordt de kerk binnengebracht
Het donker begint te breken, het licht verspreidt zich. Eerst is er alleen de nieuwe paaskaars, Ook de kaars van Vaartland en de kaars voor de vergaderingen wordt aangestoken.
Wij lezen over het begin van het licht in Genesis 1 : 1-5, psalm 27 in de krachtige vertaling van Huub Oosterhuis en het verhaal van de opstanding zoals de evangelist Matteüs ons doorgeeft (28 : 1-10.)
Wij gedenken in deze nacht onze doop en vernieuwen de doopgelofte en belijden met elkaar dat als nieuwe mensen in verbondenheid met elkaar willen leven.
En dan is het Pasen. De klok luidt ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’

Aan de dienst werkt Frans Koevoet zang, Gerard Blok viool en Guus Korpershoek orgel mee.
 

Bij de dienst van Pasen

12 april (vanaf 10.00 uur)
De Heer is waarlijk opgestaan! Het Licht is doorgebroken! Het paasmorgen, de straten zijn stil en zullen naar wij hopen stil blijven. Een vreemde achtergrond voor de jubel van Pasen.
Maar ondanks dat, of beter gezegd juist in deze tijden vieren we Pasen. Misschien doen we dit wel intenser dan ooit, thuis of in onszelf.
Thema van de paaspree: ‘dan zullen zij opstaan…’
We lezen Hooglied 2: 8-14 en Johannes 20 : 1-18.

Aan de dienst werkt Frans Koevoet zang, en hans Treurniet orgel mee.

Bij de dienst van 19 april, de achtste dag van Pasen
Deze zondag gaat ds. Neely Kok uit Amsterdam voor.

* De diensten worden uitgezonden via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171 van  … uur en zijn ook daarna terug te zien. Soms laat de verbinding zich beter maken op een later tijdstip.

N.b.
Sommigen muzikale delen van de diensten zijn om praktische redenen eerder opgenomen.
 

Bethelkerk in tijden van Corona

Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m 31 mei geannuleerd worden. Het is een noodzakelijke beslissing. Wat betekent dit concreet?

1. De kerkdiensten

a. We blijven vieren.
Alle diensten om te beginnen t/m 31 mei, zijn slechts via kerkomroep.nl mee te maken: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11171.
Dus ook de diensten in Stille Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen en de diensten t/m Pinksteren.
We werken er hard aan om hier een goede en mooie (muzikale) invulling aan te geven. We hopen dat velen van u de weg naar de Kerkomroep weten te vinden.
Er wordt steeds een liturgie gemaakt, die als altijd op de website wordt geplaatst. Gemeenteleden zijn bereid gevonden de gemeenteliederen te zingen. Hopelijk nodigt dit u uit om ook thuis deze liederen mee te zingen.

Met elkaar technici, musici, lectoren, koster en voorgangers streven we er naar om de vieringen zo goed mogelijk in beeld en ten gehore te brengen. Dit vraagt om veel creativiteit, een grote inzet, het overwinnen van aanloopmoeilijkheden en veranderde situaties en naar wij hopen ook een goede gezondheid.

De kerkdienst die in de Bethelkerk wordt opgenomen, is slechts toegankelijk voor de mensen die aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

Thuis vieren.
Het vereist enige oefening, discipline zelfs om thuis te vieren.
Het vraagt om concentratie op het beeldscherm waarop de dienst zichtbaar en hoorbaar is. Het is met recht de knop omzetten.
Nodig zijn:

• De juiste tijd
om de dienst op een - ononderbroken - tijd te mee te maken (technische onderbrekingen en storingen daargelaten.)

• De juiste ruimte
om de dienst mee te vieren. Duidelijk met jezelf, met andere huisgenoten af te spreken waar je de dienst mee viert, welke kamer, waar in de kamer etc.

• Het begin en einde
Misschien is het goed om bij het begin van de dienst een kaars -huispaaskaars* aan te steken en aan het einde te doven en deze dan exclusief voor de diensten thuis te bewaren.

• Actief meedoen.
Meebidden, meeluisteren, meelezen, meezingen, meedoen met de collecte.

Zo kunnen we met elkaar verbonden gedurende deze quarantainetijd de lofzang gaande houden.

* Wat is er mooier dan in deze dagen zelf een huispaaskaars te maken en deze dan gedurende de paasnachtwake aan te steken.

2. Activiteiten
Alle geplande kringen, bijeenkomsten komen te vervallen.

3. Uitvaarten
kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: slechts de naaste familie.

4. Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste noodzaak op huisbezoek gaan.
U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.
Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.
Maar laten we ook elkaar vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat zou het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

5. De bloemengroet
We willen proberen de bloemengroet uit de zondagse eredienst te blijven brengen. Hierbij nemen we wel een aantal spelregels in acht. We overhandigen de bloemen niet, maar leggen ze voor/bij de deur en bellen daarna aan.
We kunnen daarna op afstand naar elkaar zwaaien.

6. Met elkaar verbonden blijven
We blijven met elkaar verbonden.
• Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat deze slechts één keer per week verschijnt.
• Via een gestarte appgroep voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen Annabell of ds. Guus A.V. Fröberg een gebed of andere mooie, bemoedigende of troostrijke tekst.
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar : ds. Guus Fröberg (; 06 22524299) of pastor Annabell de Jong (; 06 58911135).
• Via de website: www.ambachtoost.nl
• Via Facebook@ BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een kaartje, of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.
Dat we elkaar helpen, waar mogelijk met boodschappen doen of andere hulpverlening.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.
 

Dankbaar

Dankbaar mogen we zijn dat het lukt om de diensten van de afgelopen weken en komende tijd in de Bethelkerk op te nemen. Deze dank geldt allereerst het team van de kerk-TV, die nu ook diensten voor de wijkgemeente Grote Kerk opnemen. Die dankbaarheid geldt ook de inzet van de musici, de organisten Guus Korpershoek en Hans Treurniet, violist Gerard Blok, en zangers Annemiek Storm en Frans Koevoet en de groep van ‘voorzangers’ die de gemeentezang zingen.
Ook in deze tijden van quarantaine wordt zo de lofzang gaande gehouden.
En die dankbaarheid geldt tenslotte de inzet van het kostersteam, de lectoren en anderen die thuis veel voorbereidend werk verrichten.
Zonder de inzet van al deze mensen zou het niet mogelijk zijn om de diensten in quarantainetijd op deze wijze te realiseren.

 

ACTIVITEITENOVERZICHT

Berichten kunt u sturen naar
ds. Guus A.V. Fröberg: .

Donderdag 9 april  
Dienst Witte Donderdag
via Kerkomroep.nl

19.30 uur
   
Vrijdag 10 april  
Dienst via Kerkomroep.nlDienst Goede Vrijdag
via Kerkomroep.nl

19.30 uur
   
Zaterdag 11 april  
Dienst Stille Zaterdag
via Kerkomroep.nl 

21.00 uur
   
Zondag 12 april  
Dienst Pasen
via Kerkomroep.nl

10.00 uur
   
Zondag 19 april  
Dienst
via Kerkomroep.nl

10.00 uur
 

Voor deze week en daarna:

Op de wieken van het licht (Sytze de Vries)

Het licht is uitgezaaid!
De hemel heeft de hand
in het stille wachten van de tijd.
De schepping is als bloementuin ontwaakt,
een hof waar al ons zuchten
weer op adem komt,
en wie verloren ging
hervonden wordt.

Het licht is uitgezaaid!
De langste schaduw blijft voortaan
getekend door het licht.
De angst voor dode letters
is teniet gedaan - het leven mij
in nieuwe volzin toegedicht.

En op de wieken van het licht
ontwaak ik zingend in de zon.
Gods wind doorwaait mijn hof,
ik drink zijn adem in.
Nooit stralender een eerste dag
waarop Hij mij met liefde
voor zich won.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 
 


 
_______________________________________

  


3. De Babber van december


In de Babber van december, het huis-aan-huisblad voor de Babberspolder en Vlaardinger-Ambacht verschenen heel wat artikelen over de Bethelkerk. Op de pagina’s 5, 8 13 en 14 kun u alles nog eens nalezen. 

De Babber van december in PDF
 

Eerdere wijkberichten 2020

Maart 2 mrt. 9 mrt. 16 mrt. 23 mrt.  
Februari 3 febr. 10 febr. 17 febr. 24 febr.  
Januari 6 jan. 13 jan. 20 jan. 27 jan.   


Eerdere wijkberichten 2019

December 2 dec. 9 dec. 16 dec.    
November 4 nov. 11 nov. 18 nov. 25 nov.  
Oktober 7 okt. 14 okt. 21 okt. 28 okt.  
September 2 sept. 9 sept. 16 sept. 23 sept. 30 sept.
Augustus 5 aug.     26 aug.  
Juli 1 juli 8 juli 15 juli    
Juni 3 juni   17 juni 24 juni  
Mei 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei  
April 1 apr. 8 apr. 15 apr.   29 apr.
Maart 4 mrt. 11 mrt. 18 mrt. 25 mrt.  
Februari 4 feb. 11 feb. 18 feb. 25 febr.  
Januari 7 jan. 14 jan. 21 jan. 28 jan.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug